geniuService shpk, VOIP.
KERKOHET ME QERA

Detajet e njoftimit

KERKOHET ME QERA | ALL1,110

Qyteti: CAS 103-81-1 Production methods adbb 5fadb abc ADBB

Pershkrimi:

3-HO-PCE, Hydroxyeticyclidine
3-HO-PCP(3-Hydroxyphencyclidine) "
79787-43-2 79295-51-5 (hydrochloride)"
3-Me-PCE
3-Me-PCP 3-Methyl-PCP (3'-Methyl-PCP, meta-Methyl-PCP) "
2201-30-1"
3-Me-PCPy, 3-Methylrolicyclidine "
1622348-63-3"
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) 1364933-80-1
3-MeO-PCMo "
138873-80-0"
3-MeO-PCP "
72242-03-6 91164-58-8 (hydrochloride)"
4-MeO-PCP, Methoxydine "
2201-35-6 91164-58-8 (hydrochloride)"
Deschloroketamine, 2'-Oxo-PCM, 2-DCK, DCK, O-PCM 7063-30-1 hydrochloride: 4631-27-0
Eticyclidine, PCE, CI-400 2201-15-2
Methoxetamine, MXE, 3-MeO-2'-Oxo-PCE 1239943-76-0
Methoxmetamine, MXM, MMXE, 3-MeO-2'-Oxo-PCM, E-MXE "


Postuar nga Karry / 13 Sep 23 22:30:02