geniuService shpk, VOIP.
SHITET

Detajet e njoftimit

SHITET | $10

Qyteti: usa

Pershkrimi:

Wicker:ellaer
Whatsapp/Telegram/Signal:+86 13236523215
5-Methoxymethylone, βk-MMDMA, "2-A1MP" "
2230716-98-8"
5-Methylethylone, 5-Me-βk-MDEA, 5-ME 1364933-82-3
5-Methyl-MDA "
749191-14-8 204916-89-2 (HCl)"
Butylone, βk-MBDB "
802575-11-7"
Dibutylone, βk-DMBDB 802286-83-5 17763-12-1 (HCl)
Difluoromethylenedioxyamphetamine, DiFMDA "
910393-51-0"
Dimethylone, βk-MDDMA, "M11" "
765231-58-1 109367-07-9 (HCl)"
Dipentylone, βk-DMBDP "
803614-36-0 17763-13-2 (Hydrochloride)"
EBDB, Ethylbenzodioxolylbutanamine 167394-39-0
EDMA, Ethylenedioxymethylamphetamine "
133787-66-3"
EFLEA, N-Hydroxy-EDMA
Ethylone, βk-MDEA "
1112937-64-0"
Eutylone, βk-EBDB, N-Ethyl-Butylone 802855-66-9 HCl: 17764-18-0
FLEA, Methylenedioxyhydroxymethamphetamine, MDHMA "
214414-88-7"
MBDP, Methylbenzodioxylpentanamine 952016-78-3
MBDB, Methylbenzodioxylbutanamine, "Eden" 135795-90-3
MDEA, Methylenedioxyethylamphetamine, MDE, "Eve" "
82801-81-8"
Methylenedioxyhydroxyamphetamine, MDOH "
74698-47-8"
Methylenedioxydeschlorobupropion, N-Tert-Butyl-Methylone
Methylone, βk-MDMA "
186028-79-5 (racemic) 191916-41-3 (+)"
MMDA, 5-MeO-MDA 13674-05-0
MMDA-2, 6-MeO-MDA 23693-18-7
Pentylone, βk-MBDP 698963-77-8 17763-01-8 (hydrochloride)


Postuar nga Ella / 23 Mar 23 19:30:01

Postuar nga

Ella

Ella

Antarsuar në March 2023
Shiko njoftimet

Kontakto