geniuService shpk, VOIP.
SHITET

Detajet e njoftimit

SHITET | $10

Qyteti: Ayer Baloi

Pershkrimi:

2-Bromodeschloroketamine, 2-BDCK, Bromoketamine, 2-Bromoketamine 120807-70-7
2-Fluorodeschloroketamine, 2-FDCK, Fluoroketamine, 2-Fluoroketamine 111982-50-4
2'-Oxo-PCE, Eticyclidinone, O-PCE, Deschloroethylnorketamine, 2-DCNEK 6740-82-5
2'-Oxo-3-F-PCE, Fluoroeticyclidinone, Fluorxetamine
2'-Oxo-3-Me-PCE, Deoxymethoxetamine, DMXE
2-Trifluoromethyldeschloroketamine, 2-TFMDCK "
1782149-73-8"
3-Cl-PCP (3-Chloro-PCP) "
2201-32-3"
3-F-PCP(3-Fluoro-PCP) "
89156-99-0 1049718-37-7 (hydrochloride)"
3-HO-PCE, Hydroxyeticyclidine
3-HO-PCP(3-Hydroxyphencyclidine) "
79787-43-2 79295-51-5 (hydrochloride)"
3-Me-PCE
3-Me-PCP 3-Methyl-PCP (3'-Methyl-PCP, meta-Methyl-PCP) "
2201-30-1"
3-Me-PCPy, 3-Methylrolicyclidine "
1622348-63-3"
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) 1364933-80-1
3-MeO-PCMo "
138873-80-0"
3-MeO-PCP "
72242-03-6 91164-58-8 (hydrochloride)"
4-MeO-PCP, Methoxydine "
2201-35-6 91164-58-8 (hydrochloride)"
Deschloroketamine, 2'-Oxo-PCM, 2-DCK, DCK, O-PCM 7063-30-1 hydrochloride: 4631-27-0
Eticyclidine, PCE, CI-400 2201-15-2
Methoxetamine, MXE, 3-MeO-2'-Oxo-PCE 1239943-76-0
Methoxmetamine, MXM, MMXE, 3-MeO-2'-Oxo-PCM, E-MXE "
1781829-56-8"
Methoxpropamine, MXPr, 3-MeO-2'-Oxo-PCPr "
2504100-71-2"
Methoxisopropamine, MXiPR, Isopropyloxetamine
Methoxyketamine, 2-MeO-2-Deschloroketamine, 2-MeO-Ketamine 7063-51-6 6728-62-7 (HCl)
N-Ethylnorketamine, NENK, N-Ethylketamine "
1354634-10-8"
2-Chloro-Ephenidine
2-MeO-Ephenidine
Diphenidine 36794-52-2
Ephenidine, NEDPA, EPE "
60951-19-1 HCl: 6272-97-5"
Fluorolintane
Methoxphenidine, 2-MeO-Diphenidine, MXP "
127529-46-8"
N-Methylephenidine, "Ephenidine-2"
Dizocilpine, MK-801 77086-21-6
PD-137889 (P-89)
3-Fluorodeschloroketamine
Fluorexetamine
4-Keto-PCP 65620-13-5


Postuar nga Maggie / 07 Jun 23 17:30:01